mediator arbeid nijmegen stappen

De arbeidsmediation.

Aan welke stappen u kunt denken wanneer u als werknemer of als werkgever partij bent bij een arbeidsmediation.

  1. Een van de partijen neemt contact op met de mediator. Zonder in te gaan op de inhoud van het arbeidsconflict worden er een aantal praktische zaken besproken.
  2. De mediator neemt contact op met de andere partij. Ook in dit gesprek wordt het proces besproken. De inhoud van de kwestie wordt bewaard voor de intake en mediationsessies.
  3. De intake gesprekken; met de partijen worden hiervoor apart een afspraak voor gemaakt. De inhoud van de arbeidskwestie wordt dan besproken. Ook wordt de mediationovereenkomst, gedragsregels, mediatonreglement en de geheimhouding besproken.
  4. Gezamenlijke mediation sessie; partijen bespreken met de mediator de kwestie.
  5. Partijen komen terug aan de mediationtafel. Dit is het vervolg van de mediation. Afhankelijk van de kwestie kan deze stap herhaald worden.
  6. Afsluiting; de gemaakt afspraken welke voortvloeien uit de punten 3-4-5 worden in een overeenkomst opgenomen. Deze wordt door beide partijen ondertekenen.

De partijen krijgen van de mediator een bevestiging van het einde van de mediation.

niesink mediationWanneer u vragen heeft over deze beknopte uitleg, dan ben ik daarvoor bereikbaar; 06-52638360 (Wouter Niesink MfN Registermediator)